O nás

Jednoducho povedané, sme milovníci kávy. Špecializujeme sa na výberové odrody a ich praženie.
Naším cieľom je poskytnúť vám - našim zákazníkom čo najvyššiu kvalitu produktov a služieb a tvrdo pracujeme na tom, aby ste si mohli, spôsobom, akým vám to vyhovuje, plnými dúškami vychutnať šálku kvalitnej kávy.
Viac informácií o našom projekte a o našich produktoch nájdete na tejto internetovej stránke, ktorej obsah budeme priebežne dopĺňať, a na našom facebookovom profile.


Quite simply, we are passionate coffee lovers specializing in roasting specialty coffee.
We are dedicated to providing the best possible quality and service to our customers, so that each one of you can fully enjoy our coffee, in whatever way you like, in accordance to your personal taste preferences.
More information about our project and our products will soon be added to this web page, as well as on our facebook profile.